Kodun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

KODLAR :

package taş kağıt makas;
import java.util.Random;
import java.util.Scanner;
public class taskagıtmakas {
 public static void main(String[] args) {
 Scanner veri = new Scanner(System.in);
 int secim,a,sen,rakip;
 sen=0;
 rakip=0;
 System.out.println("Lütfen kaç kez oynamak istediginizi giriniz : ");
 int sayi = veri.nextInt();
 for (int i=0;i<sayi;i++){ 
 MenuGoster();
 secim=MenuSec();
 Random dusman = new Random();
 a=dusman.nextInt(2);
 a++;
 switch(secim){
 case 1:
 if(a==1){
 System.out.println("Tas-Tas Berabere");
 break;
 }else if(a==2){
 System.out.println("Tas-Kagit kaybettiniz :(");
 rakip+=1;
 break;
 }else if(a==3){
 System.out.println("Tas-Makas Kazandiniz :)");
 sen+=1;
 break;
 }
 System.out.println("Sen "+sen);
 System.out.println("Rakip "+rakip);
 break;
 case 2:
 if(a==1){
 System.out.println("Kagit-Tas Kazandiniz :)");
 sen+=1;
 }else if(a==2){
 System.out.println("Kagit-Kagit Berabere");
 }else if(a==3){
 System.out.println("Kagit-Makas Kaybettiniz :(");
 rakip+=1;
 }
 System.out.println("Sen "+sen);
 System.out.println("Rakip "+rakip);
 break;
 case 3: 
 if(a==1){
 System.out.println("Makas-Tas Kaybettiniz :(");
 rakip+=1;
 }else if(a==2){
 System.out.println("Makas-Kagit Kazandiniz :)");
 sen+=1;
 }else if(a==3){
 System.out.println("Makas-Makas Berabere");
 }
 System.out.println("Sen "+sen);
 System.out.println("Rakip "+rakip);
 break;
 }
 }
 }
 public static void MenuGoster(){
 System.out.print("1-Tas\n"+
 "2-Kagit\n"+
 "3-Makas\n");
 }
 public static int MenuSec(){
 Scanner veri = new Scanner(System.in);
 int sayi;
 System.out.println("Birini secin : ");
 sayi=veri.nextInt();
 return sayi;
 }
}

Categories:

No responses yet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir