Kullanıcıdan Alınan İki Sayının Ebobunu Bulmak

package proje.kullanicidanalinan2sayininebobunubulma; import java.util.Scanner; public class ProjeKullanicidanAlinan2SayininEbobunuBulma { public static int ebobBulma(int a, int b){ int ebob = 1; for…

Okumaya Devam Et →