Kotlin Eklentisini Yükleme Kotlin eklentisi, 3.0 sürümünden itibaren Android Studio i le birlikte gelir. Daha eski […]