SCANNER

Scanner ile klavyeden veri okumak için sınıftan bir nesne oluşturmamız gerekir.

Scanner veri = new Scanner(System.in);

Scanner sınıfının yapıcısına System.in InputStream kaynağı verilir. Alınan veriyi değişkene atamak için ise aşağıdaki gibi yapılır :

int sayi = veri.nextInt();

Bu metod ile kullanıcıdan Integer tipinde değer girmesi beklenecektir.

 • nextByte()
 • nextShort()
 • nextFloat()
 • nextDouble()
 • nextBoolean()
 • nextLine()
 • next()

ÖRNEK :

package com.org.java;
import java.util.Scanner;
public class Java{
 public static void main (String [] args) {
  System.out.println("3 sayi giriniz : ");
  Scanner veri = new Scanner(System.in);
  int veri1 = veri.nextInt();
  int veri2 = veri.nextInt();
  int veri3 = veri.nextInt();
  System.out.println("Girilen sayilar : ");
  System.out.println(veri1);
  System.out.println(veri2);
  System.out.println(veri3);
 }
}

Ekran çıktısı :

3 sayi giriniz : 
1
2
3
Girilen sayilar : 
1
2
3

JOPTIONPANE KULLANIMI

JOptionPane, kullanıcı ile etkileşimi sağlar. Yani veri alır veya mesaj gönderir. Bu işlemi bir pencere yardımıyla yapar.

Kullanımı :

import javax.swing.JOptionPane;
public class Java{
 public static void main (String [] args) {
  String sayi = JOptionPane.showInputDialog("Bir sayi giriniz : ");
 }
}

Bilgi Mesajı Gösterme :

Bu metod sayesinde kullanıcıdan veri almak yerine sadece mesajınızı gösterir.

Kullanımı :

JOptionPane.showMessageDialog(null , mesajiniz);