Java’ da 3 tür kontrol yapıları vardır. Bunlar; if-else, if-else if ve switch yapılarıdır.

İF – ELSE YAPISI

Bir öğrenci not sistemini düşünelim. Öğrencinin ortalaması 85’ ten yukarı olursa A, 70 ile 85 arası olursa B+ gelmiş olsun. Bunun için if-else yapısını kullanmalıyız. İf-else yapısında koşul içerisindeki ifadeden true döndüğü (koşul sağlandığı) sürece if bloğuna girer ve oradaki işlemler yapılır. Eğer koşuldan false sonucu dönerse else kısmına girer ve oradaki işlemler yapılır.

Bir örnekle incelersek :

package com.org.java;
public class Java
{
public static void main (String [] args)
{
int not = 88;
if (not > 50)
System.out.println(“Basarili”);
else
System.out println(“Basarisiz”);
}
}

Ekran çıktısı :

Basarili

İf içerisinde kullanacağımız değeri kendimiz vermek yerine kullanıcıdan da alabiliriz. Bunu scanner sınıfları ile yapıyoruz.

package com.org.java;
import java.util.Scanner;
public class Java
{
 Scanner s = New Scanner(System.in);
System.out.println(“İlk sayiyi giriniz = ”);
int sayi1 = s.NextInt();
System.out.println(“İkinci sayiyi giriniz = ”);
int sayi2 = s.NextInt();
if (sayi1 > sayi2)
System.out.println(sayi1 + “, ” + sayi2 + “ den buyuktur.”);
else
System.out.println(sayi1 + “, ” + sayi2 + “ den kucuktur.);
}
}

İF – ELSE İF YAPISI

package com.org.java;
public class Java
{
public static void main(String [] args)
{
int not = 76;
if (not > 85)
System.out.println(“A”)
else if (not < 85 && not >= 70)
System.out.println(“B+”)
else if (not < 70 && not >= 60)
System.out.println(“B”)
}
}

Ekran çıktısı :

B+

SWİTCH – CASE YAPISI

Switch kontrolü, if-else yapısının bir alternatifi olarak oluşturulmuştur.

package com.org.java;
public class Java
{
public static void main (String [] args)
{
int i = 2;
switch (i)
{
case 1 : System.out.println(“Sayimiz 1”);
break;
case 2 : System.out.println(“Sayimiz 2”);
break;
case 3 : System.out.println(“Sayimiz 3”);
break;
default : System.out.println(“Sayimiz 1,2 ve 3 degildir.”);
break;
}
}
}

Ekran çıktısı :

Sayimiz 2