ATAMA OPERATÖRLERİ

Java da temel atama operatörlerine göz atalım.

  • = En temel atama operatörüdür. Atamalar her zaman sağdan sola doğrudur.
  • += Soldaki değere, kendi değeri ile beraber sağdaki değeride ekleyerek tekrar soldaki değere atar.
  • -= Soldaki değerden, sağdaki değeri çıkararak tekrar soldaki değere atar.
  • *= Soldaki değeri, sağdaki değere çarparak tekrar soldaki değere atar.
  • /= Soldaki değeri, sağdaki değere bölerek sonucu tekrar soldaki değere atar.

Temel Atama Operatörü (=)

int a = 5; //a’ nın değerini 5 olarak tanımladık.

int b = a; //b’ nin değerini a’ ya eşitledik.

7 = a; //hatalı atamadır. Bir değişken, bir değere atanamaz.

Örnek üzerinde daha detaylı incelersek:

package com.org.java;
public class Java
{
int a = 5;
int c = a;
System.out.println(a);
System.out.println(c);
}
}

Ekran çıktısı:

5
5

Diğer Atama Operatörleri

package com.org.java;
public class Java
{
public static void main (String [] args)
{
int a = 10, b = 20, c = 100, d = 40;
a += 5;
b -= 25;
c *= 2;
d /= 10;
System.out.println(a);
System.out.println(b);
System.out.println(c);
System.out.println(d);
}
}

Ekran çıktısı:

15
-5
200
4

Çoklu Atama İşlemi

package com.org.java;
public class Java
{
public static void main(String [] args)
{
int sayi1 = 3;
int sayi2 = 5;
int k = sayi1 = sayi2;
System.out.println(k);
System.out.println(sayi1);
System.out.println(sayi2);
}
}

Ekran çıktısı:

5
5
5

İki Değişkenin Yerini Değiştirmek

package com.org.java;
public class Java
{
public static void main (String [] args)
{
int a,b,c;
a = 5;
b = 10;
c = a;
a = b;
b = c;
System.out.println(a);
System.out.println(b);
}
}

Ekran çıktısı:

10
5

 

İlişkisel Operatörler

< (küçüktür)
> (büyüktür)
<= (küçük eşittir)
>= (büyük eşittir)
== (eşittir)
!= (eşit değildir)

Bu operatörler iki verinin karşılaştırmasını yapar. Dönen değer boolean türündeki true veya false olur.

 

Bir örnek verirsek:

package com.org.java;
public class Java
{
public static void main (String [] args)
{
int sayi1 = 1;
int sayi2 = 2;
if (sayi1 == sayi2)
System.out.println("Sayilar ayni");
if (sayi1 != sayi2)
System.out.println("Sayilar farkli");
if (sayi1 < sayi2)
System.out.println("sayi1 daha kucuk");
if (sayi1 > sayi2)
System.out.println("sayi1 daha büyük");
if (sayi1 >= sayi2)
System.out.println("sayi1, sayi2 den büyük ve esittir");
}
}

Ekran çıktısı :

Sayilar farkli
sayi1 daha kucuk

Aritmetik Operatörler

+ Toplama işlemi yapar.
– Çıkarma işlemi yapar.
* Çarpma işlemi yapar.
/ Bölme işlemi yapar.
% Mod işlemi yapar, işlem sonucunda kalanı verir.
++ Değeri 1 arttırır.
— Değeri 1 azaltır.

Bir örnekle daha iyi anlayalım:

package com.org.java;
public class Java
{
public static void main (String [] args)
{
int a = 5,b = 2;
System.out.println(a+b);
System.out.println(a-b);
System.out.println(a*b);
System.out.println(a/b);
System.out.println(a%b);
a++;
System.out.println(a);
a--;
System.out.println(a);

Ekran çıktısı:

7
3
10
2
1
6
5

Mantıksal Operatörler

& AND işlemi yapar.
| OR işlemi yapar.
&& Karşılaştırılan iki değerden her ikisi de true olduğu sürece true döndürür.
|| Karşılaştırılan iki değerden en az biri true olduğu sürece true döndürür.
! NOT(DEĞİL) işlemi yapar. Verilen boolean tipindeki verinin tersini verir. True ise false, false ise true.
^ XOR işlemi yapar. Verilen iki değeri XOR işlemine tabi tutar.

Örnek verecek olursak:

package com.org.java;
public class Java
{
public static void main (String [] args)
{
boolean x = false;
boolean y = true;
System.out.println(x&y);
System.out.println(x|y);
System.out.println(x&&y);
System.out.println(x||y);
System.out.println(x^y);
System.out.println(!x);
System.out.println((x&y) || (x^y));
}
}

Ekran çıktısı:

false
true
false
true
true
true
true

Categories:

No responses yet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir