Matematik kelimesinin kökü Yunanca matesis kelimesine dayanır. Matesis “ben bilirim” anlamına gelmektedir.Matematik, bilinen en eski bilim dallarının başında gelir. Genel olarak sayılar bilimi olarak bilinir.Matematik kimilerine göre bir oyun, kimilerine göre bir sanat türüdür. Bilgisayar bilimi ise bilgileri algoritmik yapıyla ifade etmek demektir.

Peki bu iki bilim dalının birbirini kapsayan alanlar nelerdir?

Öncelikle bilgisayar biliminin matematikteki kullanım alanlarından bahsedelim.Matematiğin bilgisayar bilimiyle direkt ilişkisi olan matematik  yazılımları bulunmaktadır.Birkaç örnek vermek gerekirse LaTeX,Matlab,Mathcad,GeoGebra vb.

LaTeX:TEX dizgi programı için belge düzenleme biçimidir.LaTeX ile bir tezi ya da bilimsel bir makaleyi, bir raporu ya da bir kitabı yazmak avantajlıdır çünkü matematiksel eşitlikleri yazmak ve bu eşitliklere metin içinde atıflarda bulunmak çok kolaydır. LaTeX ile ayrıca, içindekiler listesi, şekil ve tablo listesi oluşturma, sayfa numaralama, tabloların ve şekillerin numaralanması, kaynakçanın düzenlenmesi, belgenin sayfa görüntüsü gibi işlemler otomatik olarak halledilir.

Matlab:Çok paradigmalı sayısal hesaplama yazılımı ve dördüncü nesil programlama dilidirSahipli bir programlama dili olan MATLAB, MathWorks tarafından geliştirilmektedir.MATLAB kullanıcıya, matris işleme, fonksiyon ve veri çizme, algoritma uygulama, kullanıcı arayüzü oluşturma, CC++Java, ve Fortran gibi diğer dillerde yazılmış programlarla arabağlamaimkanı tanır.

Bir de diğer taraftan matematiğin bilgisayardaki yerine bakalım.

Bilim ve teknolojinin bu günlere gelmesini sağlayan bazı matematiksel denklemleri inceleyelim.Bunlardan bazıları Fourier dönüşümü,Shannon’un Bilgi Teorisi.

Fourier Dönüşümü:İmlerin Fourier gösterimi, hem sürekli zaman hem de ayrık zaman im işleme için büyük önem taşır. Fourier analizi, işlem ve hesaplama kolaylığı sağlayabilmek için bir tanım kümesinden diğer bir tanım kümesine imlerin eşlemlemesi ile gerçekleştirilen bir yöntemdir. Fourier gösteriminin özellikle sağladığı kolaylık Fourier ortamında evrişim işleminin çarpım işlemine dönüşmesidir.

Shannon Bilgi Kuramı: Bilginin sözdizimsel olarak incelendigi ve modellendiği kuramdır. İstatistiksel Bilgi Kuramı veya İletişim Kuramı olarak da anılır. Claude E. Shannon’ın 1948’de yayınladıgı “A Mathematical Theory of Communication” makalesi ile temelleri atılmıştır.Bir kod içerisindeki veri miktarını tahmin etmeye yarayan denklemdir.