Herkese merhaba,

Bu yazımda Android Studio üzerinde Kotlin kullanarak ImageView yardımıyla yakalama oyunu yapacağız. Bunun için xml dosyasına eklememiz gereken nesnelere bakalım:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity">


  <RelativeLayout
    android:id="@+id/relativeLayout"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="0dp"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent">


    <ImageView
      android:id="@+id/imageView"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_alignTop="@+id/imageView2"
      android:layout_toStartOf="@+id/imageView2"
      app:srcCompat="@mipmap/ic_launcher"
      android:onClick="tiklandi"/>

    <ImageView
      android:id="@+id/imageView2"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_alignTop="@+id/imageView3"
      android:layout_centerHorizontal="true"
      app:srcCompat="@mipmap/ic_launcher"
      android:onClick="tiklandi"/>

    <ImageView
      android:id="@+id/imageView3"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_above="@+id/imageView4"
      android:layout_toEndOf="@+id/imageView5"
      app:srcCompat="@mipmap/ic_launcher"
      android:onClick="tiklandi"/>

    <ImageView
      android:id="@+id/imageView4"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_centerVertical="true"
      android:layout_toStartOf="@+id/imageView5"
      app:srcCompat="@mipmap/ic_launcher"
      android:onClick="tiklandi"/>

    <ImageView
      android:id="@+id/imageView5"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_centerInParent="true"
      app:srcCompat="@mipmap/ic_launcher"
      android:onClick="tiklandi"/>

    <ImageView
      android:id="@+id/imageView6"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_centerVertical="true"
      android:layout_toEndOf="@+id/imageView5"
      app:srcCompat="@mipmap/ic_launcher"
      android:onClick="tiklandi"/>

    <ImageView
      android:id="@+id/imageView7"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_alignStart="@+id/imageView4"
      android:layout_below="@+id/imageView4"
      app:srcCompat="@mipmap/ic_launcher"
      android:onClick="tiklandi"/>

    <ImageView
      android:id="@+id/imageView8"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_below="@+id/imageView4"
      android:layout_centerHorizontal="true"
      app:srcCompat="@mipmap/ic_launcher"
      android:onClick="tiklandi"/>

    <ImageView
      android:id="@+id/imageView9"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_below="@+id/imageView4"
      android:layout_toEndOf="@+id/imageView5"
      app:srcCompat="@mipmap/ic_launcher"
      android:onClick="tiklandi"/>

    <TextView
      android:id="@+id/sayacText"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_above="@+id/imageView"
      android:layout_centerHorizontal="true"
      android:text="Sayac : " />

    <TextView
      android:id="@+id/skorText"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_below="@+id/imageView7"
      android:layout_centerHorizontal="true"
      android:text="Skor :" />
  </RelativeLayout>
</android.support.constraint.ConstraintLayout>

Şimdi gelelim Kotlin dosyamıza:

İlk olarak her zaman ki gibi tanımlamalarla başlayacağız.

lateinit var image1 : ImageView
lateinit var image2 : ImageView
lateinit var image3 : ImageView
lateinit var image4 : ImageView
lateinit var image5 : ImageView
lateinit var image6 : ImageView
lateinit var image7 : ImageView
lateinit var image8 : ImageView
lateinit var image9 : ImageView
lateinit var sayacText : TextView
lateinit var skorText : TextView
var sayac : Long = 20
var skor : Int = 0
private lateinit var timer: CountDownTimer
var bitti : Boolean = false

Şimdi ImageView ve TextView’lerin ID’lerini tanımlayalım.

image1 = findViewById(R.id.imageView)
image2 = findViewById(R.id.imageView2)
image3 = findViewById(R.id.imageView3)
image4 = findViewById(R.id.imageView4)
image5 = findViewById(R.id.imageView5)
image6 = findViewById(R.id.imageView6)
image7 = findViewById(R.id.imageView7)
image8 = findViewById(R.id.imageView8)
image9 = findViewById(R.id.imageView9)
sayacText = findViewById(R.id.sayacText)
skorText = findViewById(R.id.skorText)

İlk açılışta hiçbir ImageView’in gözükmemesi için hepsini Invisible yapalım.

image1.visibility = View.INVISIBLE
image2.visibility = View.INVISIBLE
image3.visibility = View.INVISIBLE
image4.visibility = View.INVISIBLE
image5.visibility = View.INVISIBLE
image6.visibility = View.INVISIBLE
image7.visibility = View.INVISIBLE
image8.visibility = View.INVISIBLE
image9.visibility = View.INVISIBLE

Gelelim sayaç kısmına:

timer = object : CountDownTimer(sayac * 1000, 1000) {
  override fun onFinish(){
    bitti = true
  }
  override fun onTick(millisUntilFinished: Long) {
    sayac = millisUntilFinished / 1000
    sayacText.setText(sayac.toString())
    var rastgelesayi : Int = rand(1,10)
    if (rastgelesayi == 1){
      image1.visibility = View.VISIBLE
      image2.visibility = View.INVISIBLE
      image3.visibility = View.INVISIBLE
      image4.visibility = View.INVISIBLE
      image5.visibility = View.INVISIBLE
      image6.visibility = View.INVISIBLE
      image7.visibility = View.INVISIBLE
      image8.visibility = View.INVISIBLE
      image9.visibility = View.INVISIBLE
    } else if (rastgelesayi == 2){
      image1.visibility = View.INVISIBLE
      image2.visibility = View.VISIBLE
      image3.visibility = View.INVISIBLE
      image4.visibility = View.INVISIBLE
      image5.visibility = View.INVISIBLE
      image6.visibility = View.INVISIBLE
      image7.visibility = View.INVISIBLE
      image8.visibility = View.INVISIBLE
      image9.visibility = View.INVISIBLE
    } else if (rastgelesayi == 3){
      image1.visibility = View.INVISIBLE
      image2.visibility = View.INVISIBLE
      image3.visibility = View.VISIBLE
      image4.visibility = View.INVISIBLE
      image5.visibility = View.INVISIBLE
      image6.visibility = View.INVISIBLE
      image7.visibility = View.INVISIBLE
      image8.visibility = View.INVISIBLE
      image9.visibility = View.INVISIBLE
    }else if (rastgelesayi == 4){
      image1.visibility = View.INVISIBLE
      image2.visibility = View.INVISIBLE
      image3.visibility = View.INVISIBLE
      image4.visibility = View.VISIBLE
      image5.visibility = View.INVISIBLE
      image6.visibility = View.INVISIBLE
      image7.visibility = View.INVISIBLE
      image8.visibility = View.INVISIBLE
      image9.visibility = View.INVISIBLE
    }else if (rastgelesayi == 5){
      image1.visibility = View.INVISIBLE
      image2.visibility = View.INVISIBLE
      image3.visibility = View.INVISIBLE
      image4.visibility = View.INVISIBLE
      image5.visibility = View.VISIBLE
      image6.visibility = View.INVISIBLE
      image7.visibility = View.INVISIBLE
      image8.visibility = View.INVISIBLE
      image9.visibility = View.INVISIBLE
    }else if (rastgelesayi == 6){
      image1.visibility = View.INVISIBLE
      image2.visibility = View.INVISIBLE
      image3.visibility = View.INVISIBLE
      image4.visibility = View.INVISIBLE
      image5.visibility = View.INVISIBLE
      image6.visibility = View.VISIBLE
      image7.visibility = View.INVISIBLE
      image8.visibility = View.INVISIBLE
      image9.visibility = View.INVISIBLE
    }else if (rastgelesayi == 7){
      image1.visibility = View.INVISIBLE
      image2.visibility = View.INVISIBLE
      image3.visibility = View.INVISIBLE
      image4.visibility = View.INVISIBLE
      image5.visibility = View.INVISIBLE
      image6.visibility = View.INVISIBLE
      image7.visibility = View.VISIBLE
      image8.visibility = View.INVISIBLE
      image9.visibility = View.INVISIBLE
    }else if (rastgelesayi == 8){
      image1.visibility = View.INVISIBLE
      image2.visibility = View.INVISIBLE
      image3.visibility = View.INVISIBLE
      image4.visibility = View.INVISIBLE
      image5.visibility = View.INVISIBLE
      image6.visibility = View.INVISIBLE
      image7.visibility = View.INVISIBLE
      image8.visibility = View.VISIBLE
      image9.visibility = View.INVISIBLE
    }else if (rastgelesayi == 9){
      image1.visibility = View.INVISIBLE
      image2.visibility = View.INVISIBLE
      image3.visibility = View.INVISIBLE
      image4.visibility = View.INVISIBLE
      image5.visibility = View.INVISIBLE
      image6.visibility = View.INVISIBLE
      image7.visibility = View.INVISIBLE
      image8.visibility = View.INVISIBLE
      image9.visibility = View.VISIBLE
    }
  }
}.start()

Burada yaptığımız şey aslında çok basit. Sayaç her çalıştığında rastgele bir sayı üretecek ve o sayıya denk gelen ImageView’i Visible yapacak. En son tıklama olayına geçiyoruz:

fun tiklandi(view : View){
  if (!bitti) {
    skor++
    skorText.setText("Skor : " + skor.toString())
  }
}

ImageView’lere tıklandığı zaman skor’u 1 arttıracak ve TextView içerisine skoru yazacak.

Gelelim kodun tamamına :

package com.can.ders

import android.support.v7.app.AppCompatActivity
import android.os.Bundle
import android.os.CountDownTimer
import android.view.View
import android.widget.ImageView
import android.widget.TextView
import java.util.*

class MainActivity : AppCompatActivity() {

  lateinit var image1 : ImageView
  lateinit var image2 : ImageView
  lateinit var image3 : ImageView
  lateinit var image4 : ImageView
  lateinit var image5 : ImageView
  lateinit var image6 : ImageView
  lateinit var image7 : ImageView
  lateinit var image8 : ImageView
  lateinit var image9 : ImageView
  lateinit var sayacText : TextView
  lateinit var skorText : TextView
  var sayac : Long = 20
  var skor : Int = 0
  private lateinit var timer: CountDownTimer
  var bitti : Boolean = false

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)

    image1 = findViewById(R.id.imageView)
    image2 = findViewById(R.id.imageView2)
    image3 = findViewById(R.id.imageView3)
    image4 = findViewById(R.id.imageView4)
    image5 = findViewById(R.id.imageView5)
    image6 = findViewById(R.id.imageView6)
    image7 = findViewById(R.id.imageView7)
    image8 = findViewById(R.id.imageView8)
    image9 = findViewById(R.id.imageView9)
    sayacText = findViewById(R.id.sayacText)
    skorText = findViewById(R.id.skorText)

    image1.visibility = View.INVISIBLE
    image2.visibility = View.INVISIBLE
    image3.visibility = View.INVISIBLE
    image4.visibility = View.INVISIBLE
    image5.visibility = View.INVISIBLE
    image6.visibility = View.INVISIBLE
    image7.visibility = View.INVISIBLE
    image8.visibility = View.INVISIBLE
    image9.visibility = View.INVISIBLE

    timer = object : CountDownTimer(sayac * 1000, 1000) {
      override fun onFinish(){
        bitti = true
      }
      override fun onTick(millisUntilFinished: Long) {
        sayac = millisUntilFinished / 1000
        sayacText.setText(sayac.toString())
        var rastgelesayi : Int = rand(1,10)
        if (rastgelesayi == 1){
          image1.visibility = View.VISIBLE
          image2.visibility = View.INVISIBLE
          image3.visibility = View.INVISIBLE
          image4.visibility = View.INVISIBLE
          image5.visibility = View.INVISIBLE
          image6.visibility = View.INVISIBLE
          image7.visibility = View.INVISIBLE
          image8.visibility = View.INVISIBLE
          image9.visibility = View.INVISIBLE
        } else if (rastgelesayi == 2){
          image1.visibility = View.INVISIBLE
          image2.visibility = View.VISIBLE
          image3.visibility = View.INVISIBLE
          image4.visibility = View.INVISIBLE
          image5.visibility = View.INVISIBLE
          image6.visibility = View.INVISIBLE
          image7.visibility = View.INVISIBLE
          image8.visibility = View.INVISIBLE
          image9.visibility = View.INVISIBLE
        } else if (rastgelesayi == 3){
          image1.visibility = View.INVISIBLE
          image2.visibility = View.INVISIBLE
          image3.visibility = View.VISIBLE
          image4.visibility = View.INVISIBLE
          image5.visibility = View.INVISIBLE
          image6.visibility = View.INVISIBLE
          image7.visibility = View.INVISIBLE
          image8.visibility = View.INVISIBLE
          image9.visibility = View.INVISIBLE
        }else if (rastgelesayi == 4){
          image1.visibility = View.INVISIBLE
          image2.visibility = View.INVISIBLE
          image3.visibility = View.INVISIBLE
          image4.visibility = View.VISIBLE
          image5.visibility = View.INVISIBLE
          image6.visibility = View.INVISIBLE
          image7.visibility = View.INVISIBLE
          image8.visibility = View.INVISIBLE
          image9.visibility = View.INVISIBLE
        }else if (rastgelesayi == 5){
          image1.visibility = View.INVISIBLE
          image2.visibility = View.INVISIBLE
          image3.visibility = View.INVISIBLE
          image4.visibility = View.INVISIBLE
          image5.visibility = View.VISIBLE
          image6.visibility = View.INVISIBLE
          image7.visibility = View.INVISIBLE
          image8.visibility = View.INVISIBLE
          image9.visibility = View.INVISIBLE
        }else if (rastgelesayi == 6){
          image1.visibility = View.INVISIBLE
          image2.visibility = View.INVISIBLE
          image3.visibility = View.INVISIBLE
          image4.visibility = View.INVISIBLE
          image5.visibility = View.INVISIBLE
          image6.visibility = View.VISIBLE
          image7.visibility = View.INVISIBLE
          image8.visibility = View.INVISIBLE
          image9.visibility = View.INVISIBLE
        }else if (rastgelesayi == 7){
          image1.visibility = View.INVISIBLE
          image2.visibility = View.INVISIBLE
          image3.visibility = View.INVISIBLE
          image4.visibility = View.INVISIBLE
          image5.visibility = View.INVISIBLE
          image6.visibility = View.INVISIBLE
          image7.visibility = View.VISIBLE
          image8.visibility = View.INVISIBLE
          image9.visibility = View.INVISIBLE
        }else if (rastgelesayi == 8){
          image1.visibility = View.INVISIBLE
          image2.visibility = View.INVISIBLE
          image3.visibility = View.INVISIBLE
          image4.visibility = View.INVISIBLE
          image5.visibility = View.INVISIBLE
          image6.visibility = View.INVISIBLE
          image7.visibility = View.INVISIBLE
          image8.visibility = View.VISIBLE
          image9.visibility = View.INVISIBLE
        }else if (rastgelesayi == 9){
          image1.visibility = View.INVISIBLE
          image2.visibility = View.INVISIBLE
          image3.visibility = View.INVISIBLE
          image4.visibility = View.INVISIBLE
          image5.visibility = View.INVISIBLE
          image6.visibility = View.INVISIBLE
          image7.visibility = View.INVISIBLE
          image8.visibility = View.INVISIBLE
          image9.visibility = View.VISIBLE
        }
      }
    }.start()

  }

  fun rand(from : Int, to: Int) : Int{
    val random = Random()
    return random.nextInt(to-from) + from
  }

  fun tiklandi(view : View){
    if (!bitti) {
      skor++
      skorText.setText("Skor : " + skor.toString())
    }
  }
}

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere…

Categories:

No responses yet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir