Herkese merhaba,

Bu yazımda sizlere Android Studio üzerinden Kotlin kullanarak hesap makinesi yapımını göstereceğim. İlk olarak projemizi Kotlin Support seçeneği işaretli bir şekilde oluşturalım. Gelelim xml dosyamıza :

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.constraint.ConstraintLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity">

  <EditText
    android:id="@+id/editText"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="16dp"
    android:ems="10"
    android:inputType="textPersonName"
    android:text="0"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

  <Button
    android:id="@+id/button"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:onClick="btn_number_clicked"
    android:text="1"
    app:layout_constraintBaseline_toBaselineOf="@+id/button2"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" />

  <Button
    android:id="@+id/button2"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:onClick="btn_number_clicked"
    android:text="2"
    app:layout_constraintStart_toEndOf="@+id/button"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/editText" />

  <Button
    android:id="@+id/button3"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:onClick="btn_number_clicked"
    android:text="3"
    app:layout_constraintStart_toEndOf="@+id/button2"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/editText" />

  <Button
    android:id="@+id/button4"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:onClick="btn_number_clicked"
    android:text="4"
    app:layout_constraintBaseline_toBaselineOf="@+id/button5"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" />

  <Button
    android:id="@+id/button5"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:onClick="btn_number_clicked"
    android:text="5"
    app:layout_constraintStart_toEndOf="@+id/button"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/button" />

  <Button
    android:id="@+id/button6"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:onClick="btn_number_clicked"
    android:text="6"
    app:layout_constraintStart_toEndOf="@+id/button2"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/button11" />

  <Button
    android:id="@+id/button7"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginLeft="16dp"
    android:layout_marginStart="16dp"
    android:onClick="btn_number_clicked"
    android:text="7"
    app:layout_constraintBaseline_toBaselineOf="@+id/button8"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" />

  <Button
    android:id="@+id/button8"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:onClick="btn_number_clicked"
    android:text="8"
    app:layout_constraintStart_toEndOf="@+id/button4"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/button4" />

  <Button
    android:id="@+id/button9"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:onClick="btn_number_clicked"
    android:text="9"
    app:layout_constraintStart_toEndOf="@+id/button5"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/button12" />

  <Button
    android:id="@+id/button10"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:onClick="btn_number_clicked"
    android:text="0"
    app:layout_constraintStart_toEndOf="@+id/button7"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/button7" />

  <Button
    android:id="@+id/button11"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:onClick="btn_number_clicked"
    android:text="+"
    app:layout_constraintBaseline_toBaselineOf="@+id/button3"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" />

  <Button
    android:id="@+id/button12"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:onClick="btn_number_clicked"
    android:text="-"
    app:layout_constraintBaseline_toBaselineOf="@+id/button6"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" />

  <Button
    android:id="@+id/button13"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:onClick="btn_number_clicked"
    android:text="*"
    app:layout_constraintBaseline_toBaselineOf="@+id/button9"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent" />

  <Button
    android:id="@+id/button14"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginEnd="16dp"
    android:layout_marginRight="16dp"
    android:onClick="btn_number_clicked"
    android:text="/"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/button13" />

  <Button
    android:id="@+id/button15"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginEnd="8dp"
    android:layout_marginLeft="8dp"
    android:layout_marginRight="8dp"
    android:layout_marginStart="8dp"
    android:onClick="btn_number_clicked"
    android:text="Hesapla"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/button14" />

  <Button
    android:id="@+id/button16"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:onClick="btn_number_clicked"
    android:text="AC"
    app:layout_constraintBaseline_toBaselineOf="@+id/button14"
    app:layout_constraintStart_toEndOf="@+id/button8" />
</android.support.constraint.ConstraintLayout>

Burada butonlara tek tek onClick metodu atamak yerine tek bir fonksiyon kullanarak işlemleri yapmayı da göstereceğim. Aslında işleri oldukça kolaylaştırmışlar. Yukarıda görüldüğü üzere onClick metodu içerisine btn_number_clicked fonksiyonunu kullanıyoruz. Peki bu fonksiyon ne yapıyor?

fun btn_number_clicked(view : View){
  val clicked_button = view as Button
  when(clicked_button.id){
    R.id.button -> {
      if (sayi1str.equals("0"))
      {
        sayi1str = "1"
      }else{
        sayi1str += "1"
      }
      console.setText(sayi1str)
    }
    R.id.button2 -> {
      if (sayi1str.equals("0"))
      {
        sayi1str = "2"
      }else{
        sayi1str += "2"
      }
      console.setText(sayi1str)
    }
    R.id.button3 -> {
      if (sayi1str.equals("0"))
      {
        sayi1str = "3"
      }else{
        sayi1str += "3"
      }
      console.setText(sayi1str)
    }
    R.id.button4 -> {
      if (sayi1str.equals("0"))
      {
        sayi1str = "4"
      }else{
        sayi1str += "4"
      }
      console.setText(sayi1str)
    }
    R.id.button5 -> {
      if (sayi1str.equals("0"))
      {
        sayi1str = "5"
      }else{
        sayi1str += "5"
      }
      console.setText(sayi1str)
    }
    R.id.button6 -> {
      if (sayi1str.equals("0"))
      {
        sayi1str = "6"
      }else{
        sayi1str += "6"
      }
      console.setText(sayi1str)
    }
    R.id.button7 -> {
      if (sayi1str.equals("0"))
      {
        sayi1str = "7"
      }else{
        sayi1str += "7"
      }
      console.setText(sayi1str)
    }
    R.id.button8 -> {
      if (sayi1str.equals("0"))
      {
        sayi1str = "8"
      }else{
        sayi1str += "8"
      }
      console.setText(sayi1str)
    }
    R.id.button9 -> {
      if (sayi1str.equals("0"))
      {
        sayi1str = "9"
      }else{
        sayi1str += "9"
      }
      console.setText(sayi1str)
    }
    R.id.button10 -> {
      if (!sayi1str.equals("0")) {
        sayi1str += "0"
        console.setText(sayi1str)
      }
    }
    R.id.button11 -> {
      sayi1int = sayi1str.toInt()
      islem = "+"
      sayi1str = "0"
      console.setText("0")
    }
    R.id.button12 -> {
      sayi1int = sayi1str.toInt()
      islem = "-"
      sayi1str = "0"
      console.setText("0")
    }
    R.id.button13 -> {
      sayi1int = sayi1str.toInt()
      islem = "*"
      sayi1str = "0"
      console.setText("0")
    }
    R.id.button14 -> {
      sayi1int = sayi1str.toInt()
      islem = "/"
      sayi1str = "0"
      console.setText("0")
    }
    R.id.button15 -> {
      sayi2str = console.text.toString()
      sayi2int = sayi2str.toInt()
      if (islem.equals("+")){
        var sonuc : Int = sayi1int+sayi2int
        console.setText(sonuc.toString())
      }else if (islem.equals("-")){
        var sonuc : Int = sayi1int-sayi2int
        console.setText(sonuc.toString())
      }else if (islem.equals("*")){
        var sonuc : Int = sayi1int*sayi2int
        console.setText(sonuc.toString())
      }else if (islem.equals("/")){
        var sonuc : Int = sayi1int/sayi2int
        console.setText(sonuc.toString())
      }
    }
    R.id.button16 -> {
      sayi1int = 0
      sayi2int = 0
      sayi1str = "0"
      sayi2str = "0"
      console.setText("0")
    }

  }
}

Yukarıda görüldüğü üzere fonksiyon içerisinde buton id’leri, if-else yapısı şeklinde sorgulama işlemini gerçekleştiriyoruz.  Örnek verecek olursak button11 id’li butonumuz topla butonudur. Tıklandığı zaman aşağıdaki işlemleri yapmaktadır.

sayi1int = sayi1str.toInt()
islem = "+"
sayi1str = "0"
console.setText("0")

Bu işlem Kotlin’in bize sağladığı kolaylıklardan sadece bir tanesidir. Gelelim kodun tamamına :

package com.can.ders

import android.graphics.Color
import android.support.v7.app.AppCompatActivity
import android.os.Bundle
import android.os.CountDownTimer
import android.view.View
import android.widget.Button
import android.widget.EditText
import android.widget.ImageView
import android.widget.TextView
import kotlinx.android.synthetic.main.activity_main.*

class MainActivity : AppCompatActivity() {

  var sayi1str : String = "0"
  var sayi2str : String = "0"
  var sayi1int : Int = 0
  var sayi2int : Int = 0
  lateinit var console : EditText
  var islem : String = ""


  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)

    console = findViewById(R.id.editText)

  }

  fun btn_number_clicked(view : View){
    val clicked_button = view as Button
    when(clicked_button.id){
      R.id.button -> {
        if (sayi1str.equals("0"))
        {
          sayi1str = "1"
        }else{
          sayi1str += "1"
        }
        console.setText(sayi1str)
      }
      R.id.button2 -> {
        if (sayi1str.equals("0"))
        {
          sayi1str = "2"
        }else{
          sayi1str += "2"
        }
        console.setText(sayi1str)
      }
      R.id.button3 -> {
        if (sayi1str.equals("0"))
        {
          sayi1str = "3"
        }else{
          sayi1str += "3"
        }
        console.setText(sayi1str)
      }
      R.id.button4 -> {
        if (sayi1str.equals("0"))
        {
          sayi1str = "4"
        }else{
          sayi1str += "4"
        }
        console.setText(sayi1str)
      }
      R.id.button5 -> {
        if (sayi1str.equals("0"))
        {
          sayi1str = "5"
        }else{
          sayi1str += "5"
        }
        console.setText(sayi1str)
      }
      R.id.button6 -> {
        if (sayi1str.equals("0"))
        {
          sayi1str = "6"
        }else{
          sayi1str += "6"
        }
        console.setText(sayi1str)
      }
      R.id.button7 -> {
        if (sayi1str.equals("0"))
        {
          sayi1str = "7"
        }else{
          sayi1str += "7"
        }
        console.setText(sayi1str)
      }
      R.id.button8 -> {
        if (sayi1str.equals("0"))
        {
          sayi1str = "8"
        }else{
          sayi1str += "8"
        }
        console.setText(sayi1str)
      }
      R.id.button9 -> {
        if (sayi1str.equals("0"))
        {
          sayi1str = "9"
        }else{
          sayi1str += "9"
        }
        console.setText(sayi1str)
      }
      R.id.button10 -> {
        if (!sayi1str.equals("0")) {
          sayi1str += "0"
          console.setText(sayi1str)
        }
      }
      R.id.button11 -> {
        sayi1int = sayi1str.toInt()
        islem = "+"
        sayi1str = "0"
        console.setText("0")
      }
      R.id.button12 -> {
        sayi1int = sayi1str.toInt()
        islem = "-"
        sayi1str = "0"
        console.setText("0")
      }
      R.id.button13 -> {
        sayi1int = sayi1str.toInt()
        islem = "*"
        sayi1str = "0"
        console.setText("0")
      }
      R.id.button14 -> {
        sayi1int = sayi1str.toInt()
        islem = "/"
        sayi1str = "0"
        console.setText("0")
      }
      R.id.button15 -> {
        sayi2str = console.text.toString()
        sayi2int = sayi2str.toInt()
        if (islem.equals("+")){
          var sonuc : Int = sayi1int+sayi2int
          console.setText(sonuc.toString())
        }else if (islem.equals("-")){
          var sonuc : Int = sayi1int-sayi2int
          console.setText(sonuc.toString())
        }else if (islem.equals("*")){
          var sonuc : Int = sayi1int*sayi2int
          console.setText(sonuc.toString())
        }else if (islem.equals("/")){
          var sonuc : Int = sayi1int/sayi2int
          console.setText(sonuc.toString())
        }
      }
      R.id.button16 -> {
        sayi1int = 0
        sayi2int = 0
        sayi1str = "0"
        sayi2str = "0"
        console.setText("0")
      }

    }
  }
}

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere…

Categories:

No responses yet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir